Założenia projektu

Wszystkie materiały zamieszczone na portalu udostępnione są w wolnym dostępie z uznaniem autorstwa, tzn. zezwala się na ich kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie pod warunkiem umieszczenia każdorazowo informacji o ich twórcy/twórcach.

Archiwum

Design by Piotr Siuta