gallery

(kliknij w zdjęcie aby zobaczyć całą galerię!)

Anna Paulina Filipiak ps. Raczek

Urodziła się 30 czerwca 1913 roku w Żubraczem, córka Michała i Bronisławy z Kulińskich Woźniców, żona Jana Filipiaka ps. Janek. Na co dzień używała drugiego imienia _ Paulina. Od samego początku okupacji pomagała wraz z mężem uchodźcom idącym na Węgry. Zaangażowani byli także Jej bracia _ Józef Woźnica i Franciszek Woźnica. Po wsypie w połowie 1940 roku Jan Filipiak, zagrożony aresztowaniem, musiał uchodzić na Węgry (Jan Filipiak był w PSZ na Zachodzie, nie wrócił do Polski). Anna Paulina Filipiak wówczas zaangażowała się w działalność punktu przerzutowego prowadzonego przez Jadwigę Kociatkiewicz. Była najbliższą współpracownicą Jadwigi. Jej znajomość ludzi i terenu, spryt i odwaga oraz liczne umiejętności gospodarskie (np. świetnie powoziła, potrafiła konia cyrkowego przystosować do pracy w polu) w znaczącym stopniu przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania placówki AK w Żubraczem. Również dom (leśniczówka w Żubraczem) Anny Pauliny Filipiak, jak podaje Aleksander Rybicki, był miejscem, gdzie ukrywali się kurierzy trasy "Las".

Po przejściu frontu próbowała razem z Jadwigą Kociatkiewicz prowadzić sklep w Cisnej, ale wobec działań UPA wyjechały do Nysy, gdzie Paulina osiedliła się już na stałe. Do połowy lat pięćdziesiątych dom Pauliny Filipiak był pod stałą obserwacją, zdarzyły się rewizje, zwykle pod nieobecność domowników, a nawet aresztowania i zatrzymania na 48 godz. Zmarła 10 lutego 1993 r. w Nysie.

  Odznaczona przez rząd polski w Londynie:

 • Medal Wojska po raz 1, 2 i 3 (1948)
 • Krzyż Za Zasługi z Mieczami (1949)
 • Krzyż Armii Krajowej (1978)
 • Przez rząd PRL:

 • Medal Zwycięstwa i Wolności (1975)
 • Odznaka honorowa "Zagrody" legitymacja nr 138 podpisana przez Elzbietę Zawacką "Zo"

  Jan Filipiak

 • Medal Wojska po raz 1.2 i 3 (1948)
 • Krzyż Armii Krajowej (1978)
 • Opracowano na podstawie:

 • Alina Frąckowiak _ Biogram mojej Mamy. Maszynopis w posiadaniu autora.
 • Aleksander Rybicki _ Relacja. Maszynopis w pos. autora otrzymany od Renaty Bareckiej.
 • Helena Latkowska _ Rudzińska - Łączność zagraniczna Komendy Głównej Armii Krajowej 1939-1944. Odcinek Południe, KUL, 1985

Autor: Krystyna Chowaniec

Design by Piotr Siuta