KOMUNIKATY

Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis" w Sanoku rozpoczęło realizację projektu

Trasa kurierska "Las", na który otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 tys. złotych z programu _Patriotyzm Jutra_ realizowanego przez Muzeum Historii Polski. .

Projekt - Trasa kurierska "Las" obejmuje kilka zadań uzupełniających i porzadkujacych wiedzę na temat trasy kurierskiej z Sanoka do Budapesztu, łaczacej Polskie Państwo Podziemne z rzadem na uchod_stwie. Uczestnikami zadania będzie grupa historyków z Koła Historycznego im. Armii Krajowej w Sanoku oraz młodzież harcerska. Zadanie będzie realizowane od marca do końca pa_dziernika 2016 roku, w kilku miejscowo_ciach, których mieszkańcy byli najbardziej zaangażowani - naprzód w pomoc idącym masowo na Węgry ochotnikom do polskiego wojska, a potem w organizację trasy: Sanok, Zagórz, Baligród, Czaszyn, Bukowsko, Żubracze. W ramach projektu zrealizowane zostana następujace zadania:

  • założenie strony projektu i umieszczenie na niej już zebranych materiałów na temat trasy kurierskiej "Las",
  • sporzadzenie nagrań relacji żyjacych jeszcze _wiadków wydarzeń, spisanie nagrań i umieszczenie ich na stronie;
  • opracowanie biogramów kurierów oraz organizatorów trasy;
  • opracowanie 2 artykułów i opublikowanie ich w prasie lokalnej,
  • umieszczenie na terenie dawnego dworu w Żubraczem tablicy informujacej, że mie_cił się tutaj najważniejszy punkt kontaktowy na tej trasie,
  • zorganizowanie na 2 sesji popularnonaukowych na temat łacznosci KG ZWZ - AK z zagranica ze szczególnym uwzględnieniem trasy "Las" dla mieszkańców Cisnej i Sanoka;
  • zorganizowanie rajdu pieszego fragmentem dawnej trasy "Las" z Baligrodu do Żubraczego.

Celem projektu jest zgromadzenie i upowszechnienie informacji na temat trasy kurierskiej ZWZ - AK o kryptonimie "Las" prowadzącej z Sanoka na Węgry (Ungwar), funkcjonującej w latach 1940-1942 oraz kontynuowanie upamiętniania ludzi, szczególnie zasłużonych dla utrzymania łaczno_ci Komendy Głównej ZWZ - AK z polskim rzadem na uchod_stwie (w roku 2012 zostały umieszczone 2 tablice - koło Czaszyna i w Maniowie, przy drodze na Balnicę). Celem ogólnym za_ edukacja historyczna, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, budowanie poczucia tożsamo_ci narodowej, promowanie postaw patriotycznych i wzorców osobowych godnych na_ladowania

Design by Piotr Siuta